Dlaczego warto przyjmować suplementy zawierające kwas foliowy przed i podczas ciąży?

Stosowanie suplementów zawierających kwas foliowy przed i podczas ciąży ma wpływ na redukcję ryzyka wystąpienia zaburzeń autystycznych u dziecka.

Przyjmowanie suplementów diety zawierających kwas foliowy przynajmniej na 4 tygodnie przed zajęciem w ciążę i przez 8 kolejnych zostało powiązane z redukcją ryzyka zdiagnozowania u dziecka zaburzeń autystycznych.

W badaniu przeanalizowano dane dla 45 300 dzieci urodzonych między 1 stycznia 2003 roku a 31 grudnia 2007 roku. Populacja ta była obserwowana do 26 stycznia 2015 roku; średnia wieku dzieci wynosiła 10 lat. Grupę badaną stanowiły dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (572 dzieci, co stanowiło 1.3% populacji), kontrolę stanowiły losowo wybrane zdrowe dzieci (33% wszystkich żywych urodzeń).

Stosowanie kwasu foliowego i/ lub suplementów mineralno-witaminowych przed ciążą skutkowało 61% redukcją ryzyka zdiagnozowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu w porównaniu do grupy dzieci, których matki nie przyjmowały witamin przed ciążą. Przyjmowanie kwasu foliowego i/ lub produktów wielowitaminowych podczas ciąży redukowało ryzyko wystąpienia zaburzeń neurologicznych u dziecka aż o 73% .

Autorzy wskazują na to, że powszechne przyjmowanie suplementów zawierających m.in. kwas foliowy w okresie przed i w trakcie ciąży może mieć korzystne implikacje dla zdrowia publicznego. Ponadto wśród mechanizmów odpowiedzialnych za redukcję ryzyka wystąpienia zaburzeń neurologicznych u badanych dzieci wskazuje się mechanizmy epigenetyczne tj. programowania sposobu odczytywania kodu genetycznego przez dostarczanie składników diety takich jak kwas foliowy czy cholina, które wpływają na wyciszanie genów o niekorzystnym wpływie na zdrowie.

 

 

Źródło:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5838577/