Jaki wpływ na ciążę mają niedobory witaminy B12

Niedobory witaminy B12 mogą wpływać na nadmierny przyrost masy podczas ciąży .

Nadmierne przybieranie na wadze podczas ciąży może być związane z niedoborami witaminy B12 w diecie na co wskazuje badanie przeprowadzone na grupie 106 kobiet. Tuż przed rozwiązaniem od pacjentek pobrano próbkę tkanki tłuszczowej trzewnej a także krew do określenia stężenia witaminy B12. Tkanka tłuszczowa była analizowana pod kątem ekspresji genów odpowiedzialnych za stan zapalny oraz metabolizm tłuszczy. Jednocześnie przeprowadzono eksperyment in vitro na linii komórek tłuszczowych hodowanych w obecności różnych stężeń witaminy B12.

Wykazano, że niski poziom witaminy B12 u badanych ciężarnych był powiązany z obecnością markerów metabolicznych wskazujących na wzmożoną produkcję tłuszczu i jego ograniczony rozpad niezbędny do wytworzenia energii- a to skutkuje nadmiernym rozrostem tkanki tłuszczowej. Dodatkowo odnotowywano zwiększoną ekspresję genów odpowiedzialnych za stany zapalne; podobne wyniki uzyskano w tkance tłuszczowej hodowanej w obecności niskiego stężenia witaminy B12.

Witamina B12 znajduje się przede wszystkim w produktach pochodzenia odzwierzęcego (mięso, nabiał). Według badań nawet do 25% kobiet ciężarnych na świecie ma niedobory witaminy B12, ze względu na to, że rosnący płód zwiększa zapotrzebowanie na kobalaminę.

Wyniki badania przedstawionego na konferencji Towarzystwa Endokrynologicznego w październiku 2019 pokazują, że niski poziom witaminy B12 upośledza metabolizm komórek tłuszczowych, co może prowadzić do wzmożonego gromadzenia się tłuszczu, pogorszenia jego przetwarzania i powstania permanentnych stanów zapalnych w organizmie. Wszystkie te czynniki predysponują do przybierania na wadze. Autorzy podkreślają, że wykazane zmiany w metabolizmie tkanki tłuszczowej wskazują na potrzebę suplementacji witaminy B12 podczas ciąży w celu zapobiegania negatywnym następstwom w postaci nadmiernego przyboru masy ciała kobiety, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami także dla jej nienarodzonego dziecka.

Źródło:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-11/sfe-vbd110819.php