Paracetamol w ciąży – nie tak bezpieczny, jak do tej pory uważano

Hiszpańscy naukowcy wykazali, że stosowanie paracetamolu w ciąży ma silny związek ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadpobudliwości i zaburzeń koncentracji u dzieci obojga płci oraz objawów spektrum autyzmu u chłopców. Odkrycie to jest pierwszym badaniem tego rodzaju, które potwierdza związek między stosowaniem paracetamolu w okresie ciąży, a występowaniem objawów ze spektrum autyzmu u dzieci.

Badacze zrekrutowali ponad 2600 par matka-dziecko. U mam na podstawie wywiadów określono czy i z jaką częstotliwością stosowały one paracetamol w trakcie ciąży, bez określenia dokładnej dawki leku. Natomiast u dzieci oceniano sposób zachowania w pierwszym (88%) i piątym (79,9%) roku życia.

W badanej grupie kobiet stosujących paracetamol w czasie ciąży w ponad 40% przypadków dzieci stwierdzono więcej objawów nadaktywności psychoruchowej, impulsywności, deficytów uwagi i osłabienia przetwarzania informacji wizualnych, a u chłopców częściej obserwowano symptomy związane z autyzmem.

Badacze uważają, że paracetamol wpływa na rozwój neurologiczny poprzez działanie na receptory kannabinoidowe, które pełnią rolę w tworzeniu komórek nerwowych i połączeń między nimi. Paracetamol może również wpływać na rozwój układu odpornościowego lub działać toksycznie na niektóre płody, które nie potrafią metabolizować leku tak jak dorośli. Jednocześnie badacze nie wyjaśniają dlaczego chłopcy byli bardziej narażeni na objawy ze spektrum autyzmu.

Stwierdzono, że powszechne stosowanie paracetamolu w czasie ciąży może zwiększyć liczbę dzieci z ADHD lub z objawami spektrum autyzmu. Zatem, stosując paracetamol w ciąży należy liczyć się z długofalowym wpływem na zdrowie dziecka w przyszłości.