Stosowanie DHA w ciąży zmniejsza koszty opieki szpitalnej nad wcześniakiem

Dane z wielu badań wskazują jednoznacznie, iż przyjmowanie 600 mg DHA dziennie prze kobiety w ciąży od II trymestru znacząco redukuje ryzyko porodu przedwczesnego (<37 t.c.) w porównaniu do grupy przyjmującej placebo. Grupa badawcza ze szpitala uniwersyteckiego w Kansas przeanalizowała dane 197 par matka – dziecko. Koszty na parę obliczano od momentu porodu przez kolejne 12 miesięcy, włączając w to koszty ponownych przyjęć do szpitala. Obliczono także średnie koszty zaopatrzenia kobiety w preparat zawierający 600 mg DHA od ok. 13-14 tygodnia ciąży do jej ukończenia.

I co się okazało?

Grupa kobiet przyjmująca 600 mg DHA miała statystycznie istotnie zredukowane ryzyko porodu przedwczesnego (<37 tyg. ciąży). Natomiast dzieci matek z grupy przyjmującej DHA spędzały na oddziale intensywnej opieki medycznej niespełna tydzień na przestrzeni roku (7,8 dnia) vs. ponad 5 tygodni w grupie placebo (38,4 dni). Jest to jedna z najbardziej wymiernych korzyści podaży DHA, jeśli chodzi o zdrowie małych pacjentów.

Średni koszt dostarczenia każdej badanej kobiecie preparatu z 600 mg DHA wynosił $166.48/ przez okres trwania ciąży lub $6.40/ tydzień.

Od strony szpitala oznaczało to oszczędności rzędu $1678 w grupie dzieci urodzonych przez kobiety przyjmujące DHA w ciągu 12 miesięcy od porodu. Każdy 1$ zainwestowany w preparat z DHA oznaczał ponad 10-krotny zwrot kosztów szpitalna. Przy założeniu zakupu przez szpital preparatu nadal oszczędności wynosiłby ponad 1500$ na dziecko.

Jeśli wyniki analizy zastosowano by do prawie 4 żywych milionów urodzeń w Stanach Zjednoczonych oznaczałoby to prawie 6,6 miliarda $ oszczędności dla szpitali. W przypadku podaży wszystkim kobietom 600 mg DHA od II trymestru ciąży do porodu nadal oszczędności sięgałby prawie 6 miliardów $.

A zatem przyjmowanie DHA przez każdą ciężarną do II trymestru ciąży może być śmiało traktowane jako jej wymierny wkład w redukcję zadłużenia polskich szpitali z bardzo wymierną korzyścią dla zdrowia jej oraz jej dziecka.

Przypominamy, że DHA wspiera rozwój mózgu i siatkówki oczu dziecka, redukuje ryzyko porodu przedwczesnego a także alergii i egzemy u dziecka.