Witaminy dla ciężarnych – dowiedz się, dlaczego cholina jest tak ważna dla rozwoju płodu.

Prawie każda kobieta planująca ciążę lub już w niej będąca powinna zażywać odpowiedni zestaw witamin dla ciężarnych. Niestety, nie wszystko czego potrzebuje nasz organizm możemy uzyskać z pożywienia.

Ten aspekt jest szczególnie istotny w przypadku kobiet w ciąży, które spodziewając się dziecka chciałaby zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju w brzuchu mamy. Garnitur genów odziedziczonych po obojgu rodzicach jedynie w 20% determinuje rozwój dziecka, w 80% to czynniki środowiskowe odpowiadają za to jak poszczególne geny zostaną „zinterpretowane” i czy będzie to interpretacja korzystna dla jego rozwoju i przyszłego zdrowia.

Epigenetyka – co to jest?

Epigenetyka jest nauką zajmującą się badaniem dziedziczności pozagenowej, w tym mechanizmów zmiany ekspresji genów pod wpływem niektórych czynników środowiskowych. Jak dowiedziono, pomimo tego, że nasz genotyp jest stały to jego odczytywanie, a zatem fenotyp może podlegać zmianom w ciągu życia. Krytycznym oknem jest okres od poczęcia do ukończenia drugiego roku życia (teoria 1000 pierwszych dni). Istnieją elementy naszej diety, mające tzw. potencjał epigenetyczny. Poprzez zjawisko metylacji DNA mogą one „wyłączać” pewne geny i modulować ich aktywność. Co niezmiernie istotne – grupy metylowe są dostarczane do organizmu wraz z dietą, co oznacza, że nasz sposób odżywania determinuje zmiany w odczytywaniu kodu genetycznego, które mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Można powiedzieć, że to, co jadła nasza babcia może mieć wpływ na nasze życie!

Cholina – co to takiego?

Cholina to naturalna amina, witamina zaliczana do witamin z grupy B o dużym potencjale epigenetycznym. Jest ona m.in. bardzo efektywnym donorem grup metylowych, mogącym tym samym realnie wpływać na „wyciszanie” konkretnych genów. Cholina jest podstawowym elementem składowym błon komórkowych, a jej braki mogą skutkować niekorzystnymi zmianami w ich budowie, zaburzeniem procesów naprawy DNA, czy nadprodukcją szkodliwych wolnych rodników.

Rola choliny w organizmie człowieka

Po pierwsze cholina ma istotny wpływ na rozwój płodu – przede wszystkim jego układu nerwowego, w szczególności hipokampu, obszaru mózgu odpowiedzialnego za pamięć wzrokową, orientację przestrzenną. Warunkuje właściwą pracę wątroby u matki oraz prawidłową funkcję łożyska (stymulacja ukrwienia) , zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Cholina redukuje poziom homocysteiny, będącej czynnikiem odpowiedzialnym za powstawanie wad rozwojowych u dziecka, wpływa na gospodarkę lipidową oraz reguluje poziom aktywności genów i wspomaga naprawę wadliwego DNA. Ponadto może mieć wpływ na minimalizowanie ryzyka wystąpienia u dziecka chorób wywołanych przewlekłym stresem – cukrzycy typu II, czy nadciśnienia tętniczego, poprzez modulowanie reakcji przysadki mózgu na czynniki stresogenne.

Podstawowe źródła choliny

Podstawowe źródło choliny w diecie stanowi żółtko jaja kurzego (jest to najbogatsze źródło) , mleko, wołowina, kurczak.

Zapotrzebowanie w ciąży

Zalecane przez ekspertów dzienne zapotrzebowanie na cholinę dla kobiet w ciąży wynosi 450 mg. Niestety dowiedziono, że jest ona przyjmowana w niewystarczającej dawce aż u 90% kobiet. Wynika to w dużej mierze z faktu, że dostarczenie do organizmu koniecznej dawki choliny za pomocą jedynie diety jest bardzo trudne. Dlatego też ważne jest przyjmowanie specjalistycznych witamin dla ciężarnych zawierających ten składnik celem utrzymania ich optymalnego poziomu w organizmie, a co za tym idzie – zagwarantowania dziecku właściwego rozwoju już w łonie matki.