Cholina to składnik niedoborowy w diecie europejskich kobiet ciężarnych, średnie spożycie oszacowano na 356 mg/d vs rekomendowana dawka 450 mg1. Składnik ten od niedawna uznano za niezbędny w diecie każdego człowieka, dieta pozbawiona choliny obecnej przede wszystkim w żółtku jaj kurzego, wątrobie, mięsie, skutkuje uszkodzeniem wątroby, rozwinięciem niealkoholowego stłuszczenia wątroby czy zanikiem mięśni2.


W przypadku kobiety ciężarnej dostarczenie optymalnej ilości tego składnika poprawia ukrwienie łożyska poprzez korzystny wpływ na rozrost naczyń krwionośnych. Odpowiedni przepływ krwi przez naczynia łożyska, jest niezbędny do utrzymania optymalnej dostawy składników odżywczych oraz tlenu do rozwijającego się płodu. Wszelkie zaburzenia w tym przepływie, mogą prowadzić do zaburzeń wzrastania dziecka oraz wystąpienia stanu przedrzucawkowego2. Badanie z udziałem kobiet w ostatnim trymestrze ciąży wykazało, że wysokie dawki choliny redukowały ilość białka kinazy (sFLt1), które jest czynnikiem przyczyniającym się do hamowania wzrostu nabłonka naczyniowego, co skutkowało poprawą przepływu krwi w łożysku- redukcja ryzyka stanu przedrzucawkowego3.


Kobiety w wieku rozrodczym są teoretycznie mniej narażone na niedobory choliny, ponieważ związek ten może być produkowany przez organizm w wątrobie przez enzym, którego produkcja jest zwiększona w odpowiedzi na podwyższone stężenie estrogenu. Niemniej, istnieją zaburzenia w sekwencji genu kodującego enzym, które wykryto u ok. 20% populacji kobiet amerykańskich, co obniża ich zdolność do samodzielnej syntezy choliny2. Cholina ma także znaczenie jako transporter DHA do płodu, ma to szczególnie istotne znaczenie w okresie II i III trymestru, kiedy następuje najszybszy wzrost mózgu oraz akumulacja DHA w tym organie. Jednocześnie cholina jako składowa neuroprzekaźnika acetylocholiny oraz budulec osłonek mielinowych neuronów wpływa korzystnie na rozwój centralnego układu nerwowego dziecka2. Fizjologicznie obserwuje się kilkukrotnie większe stężenie choliny w tkankach płodu w porównaniu do krwi matki, składnik ten także znajduje się w dużych ilościach w mleku2.


Osoby ze stwierdzonym polimorfizmem MTHFR mają zwiększone zapotrzebowanie na substancje z resztami metylowymi, które mogą być użyte w cyklu folinów do wytarzania metioniny, aminokwasu niezbędnego do przenoszenia reszt metylowych bezpośrednio na nić DNA; cholina jest jednym z lepszych źródeł tych związków chemicznych4.

Literatura:

  1. Vennemann FB et al. Br J Nutr. 2015;114(12):2046-55.
  2. Zeisel SH. International Journal of women’s Health. 2013;5
  3. Jiang, X. et al. FASEB J. 2013;27,:1245–1253
  4. Zeisel SH, Corbin KD. Choline w Present Knowledge in Nutrition 10th ed. Ed. J.W Erdman, J A. Macdonald, SH Zeisel, 2012