HomeCategory

Porady dla kobiet przed, w trakcie i po ciąży

Wielokierunkowe tego składnika działanie na funkcjonowanie organizmu a jednocześnie potwierdzenie dużych niedoborów w populacji polskich kobiet ciężarnych2  wskazują, że dodatkowa suplementacja zwłaszcza na początku ciąży jest wskazana. Najnowsze rekomendacje dotyczące suplementacji witaminy D3 zalecają monitorowanie stężenia aktywnego metabolitu witaminy D 25(OH)D i utrzymania jego wartości w granicach 30–50 ng/mL (75–125 nmol/L). Zalecana dawka najlepiej od momentu potwierdzenia...