Według badań polskiej populacji kobiet około 50% z nich ma spowolniony metabolizm kwasu foliowego, oznacza to, że przyjmowane z diety foliany nie są sprawnie przekształcane w aktywną, zmetylowaną formę2. W związku z tym, że nie wykonuje się standardowych badań przesiewowych w kierunku polimorfizmów (niewielkich zmian kodzie DNA, które mogą ograniczać prawidłową pracę enzymów) Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca podaż obu form kwasu foliowego kobietom ciężarnym3, jest to szczególnie istotne w drugim okresie ciąży, kiedy fizjologicznie wzrasta zapotrzebowanie na kwas foliowy wykorzystywany zarówno przez płód jak i tkanki łożyska matki. Odpowiednie stężenie folianów także podczas II trymestru ciąży ma korzystny wpływ na metabolizm homocysteiny, zapobiega także ugodzeniem DNA i może być związany z odpowiednim rozrostem naczyń krwionośnych w łożysku. Zaburzenia w dostawie składników odżywczych skutkują wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania a nawet obumarciem płodu1,4.

Literatura:

  1. Czeczot H. Postępy Hig Med Dośw (online). 2008;62:405-19.
  2. 7Ginekol Pol. 2011, 82, 550-553.
  3. Seremak-Mrozikiewicz A. et al. Archives of Perinatal Medicine 2013;19(1):12-18.
  4. Furness D et al. Matern Child Nutr. 2013;9(2):155-66.