KWAS FOLIOWY PRZYJMOWANY W II I III TRYMESTRZE WSPIERA DŁUGOTERMINOWO ROZWÓJ DZIECKA

Zalecenia dotyczące suplementacji kwasem foliowym w dużej mierze skupiają się na wysyceniu tkanek matki folianami w okresie krytycznym dla prawidłowego zamykania cewy nerwowej dziecka, mającego miejsce na początkowym etapie ciąży. Niemniej badania wskazują także na liczne korzyści kontynuowania podaży folianów przez cały okres ciąży.

Kwas foliowy jest istotny w procesach takich jak podziały komórkowe, wzrost tkanek, produkcja białek, kwasów nukleinowych, ma także znaczenie jako źródło reszt metylowych niezbędnych do przeprowadzenia procesów prawidłowego odczytywania kodu genetycznego. Badania wskazują nie tylko na jego krytyczny udział w procesie zamykana cewy nerwowej, ale także kształtowania się całego układu nerwowego dziecka oraz produkcji neurotransmiterów. Istnieje niewiele badań dotyczących podaży kwasu foliowego w II i III trymestrze ciąży. Niemniej dostępne dane z populacji z niedoborami tego składnika wskazują na redukcję wielkości mózgu dzieci oraz istotnie statystycznie niższy iloraz inteligencji w porównaniu do dzieci matek z optymalną podażą tego związku.

Polskie zalecenia wskazują na potrzebę stosowania 0,4 mg kwasu foliowego na dobę podczas okresu prekoncepcyjnego, w ciąży i okresie karmienia piersią w celu prewencji występowania wad cewy nerwowej w przypadku kobiet z gryp niskiego ryzyka wad cewy nerwowej. W przypadku grup wysokiego ryzyka np. kobiet z polimorfizmem MTHGF zalecenia wskazują na uzupełnienie kwasu foliowego jego metylowaną formą ( co daje porcję 0,8 mg folianów) oraz witaminą B12[1].

Badanie przeprowadzone w Irlandii z udziałem ciężarnych kobiet stosujących 0,4 mg kwasu foliowego przez całą ciążę lub placebo wykazało długoterminowy korzystny wpływ folianów na rozwój umysłowy ich dzieci. Grupa badana obejmowała 119 par mama – dziecko. Dzieci były badane za pomocą obiektywnych testów określających rozwój umysłowy, zasób słownictwa oraz iloraz inteligencji w wieku 3 oraz 7 lat. Wyższy poziom wysycenia krwi matki folianami w 36 tygodniu ciąży oraz karmienie piersią były niezależnymi czynnikami wpływającymi korzystnie na wyższy iloraz inteligencji, lepszą komunikację słowną, oraz lepszy rozwój umysłowy dziecka w porównaniu do grupy placebo. Wykazano także, że dzieci takich mam miały wyższy iloraz inteligencji ponad średnie wyniki w danym wieku, które zastosowano w celu interpretacji testu.. Autorzy podkreślają potrzebę zmian dla rekomendacji stosowania folianów przez cały okres ciąży, ze względu na ich rolę w formowaniu sieci neuronalnej, a także rolę jako pośrednika w we właściwym odczytywaniu kodu genetycznego które może przyczynić się do długoterminowego wpływu na zdrowie.

 

1. Ginekol.Pol. 2017; 88(11):633-6;

 

Żródło:

https://www.nutraingredients.com/Article/2020/03/26/Prenatal-folic-acid-supplementation-may-also-offer-cognitive-benefits-for-children?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=27-Mar-2020

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12916-019-1432-4