Co to jest plan porodu?

Brzuszek rośnie i przypomina o zbliżającym się coraz szybciej terminie porodu? Warto zainteresować się tematem planu porodu. Czemu służy, jak powinien wyglądać i czemu powinnaś poświęcić mu chwilę? Na wszystkie pytania odpowiada Izabela Dembińska, położna z wieloletnim doświadczeniem. Oto konkretna i przystępna wiedza dla każdej przyszłej mamy – przeczytaj.

Co to jest plan porodu?

Plan porodu jest to dokument prawnie narzucony przez Standard Opieki Okołoporodowej i obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas porodu oraz preferencji i oczekiwań kobiety względem opieki i realizacji. Co więcej – stanowi ważną część dokumentacji medycznej, jak np. Twoje wyniki badań.

Zgodnie z obowiązującymi od 20 września 2012 r. Standardami Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz.U.12.1100), plan porodu każda kobieta może przygotować samodzielnie lub z lekarzem prowadzącym ciążę czy położną środowiskową rodzinną. Nie musi być on napisany na szpitalnym dokumencie, gdyż obecnie nie ma narzuconego przez Ministerstwo Zdrowia jednego konkretnego wzoru planu porodu. To z kolei jednak wiąże się z różną szczegółowością oczekiwań kobiety –przykładem jest pytanie, czy kobieta chce być aktywna podczas porodu. Najczęściej padająca odpowiedź to: tak, ale dany plan porodu może nie precyzować, czy możliwość aktywności podczas całego porodu obejmuje aktywność tylko podczas pierwszego okresu, a etap parcia np. odbywa się na łóżku w pozycji klasycznej. A jest to bardzo ważne zagadnienie. Warto więc wcześniej zastanowić się nad takimi kwestiami i wyszczegółowić je w planie porodu.

Czemu służy plan porodu?

Plan porodu służy przede wszystkim przyszłej mamie (i tacie) do przemyślenia i sformułowania preferencji i życzeń odnośnie porodu. Tworząc plan porodu, kobieta lub para mogą tak naprawdę sprawdzić swoją wiedzę w zakresie porodu i możliwości realizacji swoich oczekiwań. Czasami okazuje się, że warto dodatkowo zgłębić wiedzę w niektórych obszarach i zweryfikować swoje oczekiwania w kontekście warunków, jakie oferuje szpital, w którym para planuje rodzić.

To ważne, by z planem porodu zapoznał się personel medyczny w momencie przyjęcia przyszłej mamy na oddział, gdy rozpocznie się poród. Kobieta ma prawo w trakcie porodu zmienić zapisy w sytuacji, kiedy np. pisząc plan porodu chciała urodzić w wodzie, a w praktyce okazało się, że to np. pozycja kuczna będzie dla niej najlepszą formą. Jeśli personel medyczny nie może zrealizować poszczególnych punktów planu porodu, powinien wytłumaczyć kobiecie, z jakich powodów organizacyjnych, stricte medycznych czy związanych z sytuacją okołoporodową, realizacja danego punktu nie jest możliwa..

Jakie elementy powinny znaleźć się w planie porodu?

Oto zestawienie podstawowych zagadnień, jakie powinny pojawić się w dobrze skonstruowanym planie porodu:

  •  kwestia założenia wenflonu na izbie przyjęć
  •  (pojedyncza) sala do porodu
  •  obecność osoby bliskiej podczas porodu z doprecyzowaniem, czy na całość porodu, czy tylko jego część
  •  pozycje porodowe – z jakich pozycji porodowych chciałabyś skorzystać w I i II-gim okresie, łącznie z przyjęciem dziecka w pozycji wertykalnej
  •  dostęp do niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu – czy i z jakich metod łagodzenia bólu chciałabyś skorzystać podczas porodu? (warto  dowiedzieć się, co oferuje szpital!)
  •  możliwość porodu w wodzie (o ile w szpitalu jest wanna i porody do wody są praktykowane)
  •  ochrona krocza
  •  późne odpępnienie noworodka
  •  nieprzerwany kontakt skóra do skóry trwający 2h
  •  kontakt skóra do skóry w przypadku porodu przez cięcie cesarskie, realizowany przez mamę lub tatę na sali operacyjnej

Warto przy tym zaznaczyć, że kontakt skóra do skóry (inaczej nazywane kangurowaniem) to ważna składowa rozbudzenia laktacji. Przed porodem, a zwłaszcza, jeśli planujesz poród przez cięcie cesarskie, warto wcześniej przygotować się do laktacji, poznać zasady stymulacji piersi, nawodnienia i zadbać o zaopatrzenie się w produkty wspierające laktację, jak Femaltiker plus.

Warto poświecić chwilę na stworzenie dokładnego i przemyślanego plan porodu, by zweryfikować własną wiedzę o tym niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu całej rodziny, poznać swoje oczekiwania względem porodu oraz sprawdzić czy faktycznie miejsce narodzin, które wybraliście/wybrałaś jest tym, które zrealizuje większość założeń planu porodu.

Więcej informacji o przygotowaniu do porodu znajdziesz także na naszym profilu facebookowym. A jeśli jeszcze jakieś pytania dotyczące ciąży, porodu czy połogu chodzą Ci po głowie, koniecznie napisz do nas za pośrednictwem profilu facebookowego.

————————————————————————————————————————————–

Izabela Dembińska – jest położną z wieloletnim stażem; absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Położnictwo, psychologiem oraz jedynym w Polsce certyfikowanym eduktorem Spinning Babies® Certified Parent Educator Training, autorką książek 'Rodzić można łatwiej’, 'Pierwsze chwile z noworodkiem’ i „Lekko w ciąży”, a także mamą.